Sanchayan

સાંપ્રત સાહિત્ય-વિચાર-જગતની ઝલક આપતું સામાયિક

સંપાદક: રમણ સોની

Join the Sanchayan mailing list.


સંચયન - 12


આ અંકના લેખકો:

  • લાભશંકર ઠાકર
  • હરીશ નાગ્રેચા
  • રમણીક સોમેશ્વર
  • ચંદ્રવદન મહેતા
  • રસિક ઝવેરી
  • ચુનીલાલ મડિયા
  • દીપક દોશી
  • પીયૂષ ઠક્કર
  • રમણ સોની
  • ચિત્રો : અમિત અંબાલાલ

Free Download