વિસરાઈ જતી વારસાઈ વાર્તાઓ

તુષાર અંજારિયા

આપણે બાળપણમાં ઘણી વાર્તાઓ સાંભળી હતી જે હવેની પેઢીમાં વિસરાઈ ગઈ છે. શક્ય છે કે આપણા મમ્મી,પપ્પાએ પણ એમના વડીલો પાસેથી આ વાર્તાઓ સાંભળી હશે. આવી કેટલીક વાર્તાઓ અહીં છે. આ વાર્તાઓનો  અંગ્રેજી અનુવાદ પણ આપ્યો છે. વાર્તામાં  આવતા કેટલાક  ગુજરાતી શબ્દોનો અંગ્રેજી અર્થ (અંગ્રેજી ઉચ્ચાર સાથે) પણ આપ્યો છે. અંગ્રેજી શીખી રહેલા બાળકોને આ ઉપયોગી થશે.

 

Free download

તુષાર અંજારિયા